Наименование

Прожектор ЖО 04-250-002

Описание

ДНаТ 250, Е40,     IP65